Setia Itu Indah. Yuk, Mewujudkannya Dengan Cara Ini

Setia itu indah. Seseorang menjadi setia atau tidak, kadang tidak harus karena seseorang atau sesuatu. Kesetiaan bisa muncul dengan sendirinya, demikian juga ketidaksetiaan. Seseorang menjadi tidak setia tidak selalu karena situasi atau pasangannya, tetapi karena ada dorongan yang muncul dari dirinya sendiri. Menjadi pribadi setia tentunya merupakan sesuatu yang ideal. […]

Ummu Sulaim binti Milhan, Sosok Teladan Sepanjang Masa

Dalam sejarah umat Islam, banyak sekali tokoh berpengaruh yang namanya tercatat dengan tinta emas. Salah satu nama yang selalu dikenang  adalah Ummu Sulaim binti Milhan. Beliau adalah sosok muslimah teladan sepanjang masa yang namanya senantiasa harum dan keteladannya senantiasa dikenang dan dijadikan panutan. Siapakah Ummu Sulaim binti Milhan Para ulama […]

Beramal dengan Akhlak Mulia. Amalan Saleh, Sarat Pahala

Hidup di dunia adalah masa untuk mengerjakan sebanyak mungkin amalan shaleh. Hidup di dunia tidaklah fana, ia hanya sebentar saja. Hidup yang abadi adalah kehidupan setelah di dunia ini. Itulah sebenar-benarnya hidup. Oleh karena itu, seorang muslimah yang baik akan lebih memperhatikan urusan akhiratnya daripada urusan dunia. Salah satu yang […]

Bercanda Sesuai Syariat? Ini Dia Aturannya

Sahabat Baetunaa, apakah Sahabat suka bercanda? Jika iya, Sahabat harus senantiasa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan syariat. Bercanda merupakan perkara yang dibolehkan dalam syariat agama Islam. Berbeda dengan sabar yang tidak mengenal batas, bercanda ada batasnya. Batasan ini diberikan agar bercanda sesuai syariat dan tidak sampai merugikan siapa pun. Bukankah […]